Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

23 Temmuz 2014 - 17:55 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 2,16 98.646.101 88.377.534 38.074.108 47.673.994
Satışların Maliyeti (-) 16 -80.890.693 -77.021.948 -32.357.314 -41.825.602
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 17.755.408 11.355.586 5.716.794 5.848.392
Genel Yönetim Giderleri (-) 17 -5.039.544 -4.704.873 -2.999.062 -2.809.722
Pazarlama Giderleri (-) 17 -4.056.284 -4.261.293 -1.623.663 -2.455.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1.300.648 2.512.111 1.106.499 2.018.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -4.849.097 -6.249.759 -2.003.880 -4.407.925
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.111.131 -1.348.228 196.688 -1.806.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.111.131 -1.348.228 196.688 -1.806.234
Finansman Giderleri (-) 20 699.496 -6.125.450 2.340.588 -4.753.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.810.627 -7.473.678 2.537.276 -6.559.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 24.587 95.200 78.136 105.780
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 2,21
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2,21 24.587 95.200 78.136 105.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.835.214 -7.378.478 2.615.412 -6.453.459

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 5.835.214 -7.378.478 2.615.412 -6.453.459

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 5.835.214 -7.378.478 2.615.412 -6.453.459
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5.835.214 -7.378.478 2.615.412 -6.453.459

Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 101.120 69.778 109.612 67.610
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 126.400 87.223 137.015 84.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -25.280 -17.445 -27.403 -16.903
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -25.280 -17.445 -27.403 -16.903

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 101.120 69.778 109.612 67.610

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.936.334 -7.308.700 2.725.024 -6.385.849

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.936.334 -7.308.700 2.725.024 -6.385.849
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5.936.334 -7.308.700 2.725.024 -6.385.849http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=372875


BIST

-Foreks Haber Merkezi-