Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

23 Temmuz 2014 - 17:55 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 55.702.778 60.936.480
Nakit ve Nakit Benzerleri 2 13.012.247 1.870.201
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 8.477.883 8.528.417
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2,7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2,7 8.477.883 8.528.417
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,8 2.318 2.318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2,8 2.318 2.318
Türev Araçlar
Stoklar 2,9 25.050.856 39.757.496
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 1.838.835 364.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14 7.320.639 10.413.264
ARA TOPLAM 179.561.994 180.125.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 179.561.994 180.125.629
Finansal Yatırımlar 2,5 124.430 119.730
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 2,10 99.561.488 98.782.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14
Diğer Duran Varlıklar 2,21
TOPLAM VARLIKLAR 235.264.772 241.062.109

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.362.584 95.258.760
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2,6 57.622.831 48.049.739
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 40.708.414 44.503.432
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2,7 11.446.346 6.690.439
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2,7 29.262.068 37.812.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2,8 222.862 187.217
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,21
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.528.007 34.365.502
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2,6 15.925.500 32.014.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.409.210 2.158.398
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2,13 2.409.210 2.158.398
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 117.374.181 111.437.847
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.374.181 111.437.847
Ödenmiş Sermaye 15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 67.495.762 67.495.762
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.370 -94.750
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.370 -94.750
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 2.483.278 2.483.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.825.816 37.696.480
Net Dönem Karı/Zararı 5.835.214 -7.870.664
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 235.264.772 241.062.109http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=372874


BIST

-Foreks Haber Merkezi-