Ana Sayfa***ARTI* *ASELS* *COMDO* *DENIZ* *DITAS* *EREGL* *FROTO* *GARAN* *GOODY* *GRNYO* *IDGYO* *ISCTR* *IZFAS* *KRDMA* *METRO* *MRDIN* *NETAS* *ORGE* *PETKM* ----

***ARTI* *ASELS* *COMDO* *DENIZ* *DITAS* *EREGL* *FROTO* *GARAN* *GOODY* *GRNYO* *IDGYO* *ISCTR* *IZFAS* *KRDMA* *METRO* *MRDIN* *NETAS* *ORGE* *PETKM*

22 Temmuz 2014 - 17:25 www.borsagundem.com

***ARTI******ASELS******COMDO******DENIZ******DITAS******EREGL******FROTO******GARAN******GOODY******GRNYO******IDGYO******ISCTR******IZFAS******KRDMA******METRO******MRDIN******NETAS******ORGE******PETKM******PGSUS******PKENT******RTALB******SODA******TEKTU******TTRAK******TUCLK******VAKBN******VESTL******YGYO******YKBNK***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( İşlem Yasağı Uygulaması Nedeniyle Kurul Kaydından Çıkartılan Hisse Senetleri )
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 17/07/2014 tarihli toplantısın da, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurul'unuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbir Tebliği'nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir kısım yatırımcıya, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirildiği bildirilmiştir.

İşlem yasağı uygulamaları ile bağlantılı olarak takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen, suça konu edilmiş paylar dışındaki kaydi paylar "Borsada işlem görmeyen pay" statüsünde izlenmekte olup bilgiler ekte yer almaktadır.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=372563


BIST