Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

20 Haziran 2014 - 16:46 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

Ortaklığın Adresi : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İST.
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartların belirlenmesi hakkında.


AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10.maddesi çerçevesinde

- Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılı ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satışların maliyetine oranının %10'dan,
- Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılı ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan

fazla bir orana ulaşması nedeniyle, Şirketimizin ilişkili tarafı SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. (SİS Dokuma) ile 2013 yılında yapılan ve 2014 yılında da aynı nitelikte işlemlerin Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden alış ve satışların kapsamının ve bu işlemlere ilişkin şartların belirlenmesi gereği doğmuştur.

Bu kapsamda, ilişkili taraf SİS Dokuma'dan

- Tekstil ürünleri (iplik, pamuk, kumaş vs.) alış ve/veya satışının yapılmasına,
- Tekstil ürünleri (iplik, pamuk, kumaş vs.) alış ve/veya satış fiyatının piyasa koşullarına uygun olarak ve karşılaştırılabilir fiyat yöntemine göre belirlenmesine,
- Pamuk hammaddesinin Borsa'sı olması ve fiyatının sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle, SİS Dokuma ile yapılacak pamuk satış ticaretinde %1 karlılığın altında satış işleminin gerçekleştirilmemesine,
- SİS Dokuma ile yapılacak olan alış ve satış işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, tekstil piyasasında genel olarak uygulanmakta olan maksimum 120 gün vade ile çek veya nakit olarak gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=366939


BIST