Ana Sayfa***TUCLK***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Birincil Piyasada Halka Arzı ) ----

***TUCLK***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Birincil Piyasada Halka Arzı )

06 Haziran 2014 - 17:14 www.borsagundem.com

***TUCLK***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Birincil Piyasada Halka Arzı )
Borsa Yönetim Kurulunun 09/05/2014 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 25.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.000.000 TL nominal değerli paylar ile Şirket ortağının sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 4,00 TL fiyattan Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 10-11/06/2014 tarihlerinde 2 iş günü süre ile A1 Capital Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla, TUCLK.BE koduyla satışa sunulacaktır.

Şirketin halka arz izahnamesinde yer alan Borsamız görüşünde de belirtildiği üzere, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra Borsamızın 17/11/2011 tarihli ve 379 sayılı "İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi"nin III (b) maddesinde yer alan şartların sağlandığının anlaşılması halinde Borsa Genel Müdürlüğünce alınacak kararla Şirket payları pazar kaydına alınarak, KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren İkinci Ulusal Pazar'da işlem görebilecektir.

Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 5.000 adet olarak uygulanacaktır.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr internet adreslerinde yayınlanmaktadır.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=365252


BIST