Ana SayfaJCR, Egeli Co Yatırım Holding ve iştiraklerinin kredi notlarını BBB- olarak belirledi----

JCR, Egeli Co Yatırım Holding ve iştiraklerinin kredi notlarını BBB- olarak belirledi

28 Mayıs 2014 - 10:39 www.borsagundem.com

JCR Eurasia Rating, Egeli Co Yatırım Holding A.Ş. ve
İştiraklarinin Konsolide Yapısı'nı derecelendirerek Uzun Vadeli
Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB- (Trk) / Stabil' olarak,
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve görünümünü ise 'BBB-
/ Stabil' olarak belirledi.
Konuya ilişkin olarak JCR tarafından yapılan basın açıklamasında
şu ifadeler kullanıldı:
"JCR Eurasia Rating "Egeli Co Yatırım Holding A.Ş.'yi ve
iştiraklerinin konsolide yapısını" ulusal ve uluslararası düzeyde
yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu'nu 'BBB-(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel
Para Notları'nı 'BBB-', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise
'Stabil' olarak belirledi. Diğer notlar ve tüm detaylar birlikte
detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu : 3
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Faaliyet başlangıcı 1994 yılına kadar uzanan ve kurucusu ve nihai
nitelikli sermayedarı Tan EGELİ olan Egeli & Co Grubu bünyesindeki
Egeli Co Yatırım Holding A.Ş, içinde barındırdığı Egeli & Co Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş. ve Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
isimli iştirakleriyle birlikte ve para sermaye piyasalarına yönelik
özgün finansal hizmetler ile reel yatırımları da içerisinde barındıran
bir özel risk girişim sermayesi olarak etkinlik göstermektedir. Halka
açık olan ve bünyesindeki risk girişim yatırım ortaklıklarının sahip
olduğu vergisel avantajlarını kullanan firma stratejik yatırım
alanları olarak enerji, tarım, finans, gayrimenkul ve altyapı
sektörlerini belirlemiştir.
Türkiye'deki risk girişim şirketleri, bir sektörel eğilim olarak
prototip geliştirme aşamasındaki tasarım ve başlangıç finansmanı gibi
erken aşama yatırımlarına yönelmemektedirler. Daha çok, hali hazırda
kurulu bulunan ve geç aşamada sermaye ihtiyaçları oluşan işletmelere
yatırım yapılmaktadır. Türk sermaye piyasası, bireysel tasarrufçular,
sigorta şirketleri, emeklilik sandıkları, yatırım bankacılığı sistemi,
devlet fonları ve vakıflar son yıllarda bir gelişim gösterse de risk
sermayesi finansman modelinin gerektirdiği şekilde uzun vadeli ve
yeterli fon sağlayabilecek bir duruma henüz ulaşamamıştır. Kurulu
bulunan Risk sermaye şirketleri ise daha çok düşük olan öz kaynakları
ile fonlanabilmektedir.
Son dönemlerde giderek artmaya başlayan faaliyet etkinlikleri ve
varlık çeşitliliğini hedefleyen bilanço bekleyişleri paralelinde
büyüme sürecini devam ettirmekte olan firmanın, mevcut ve devam
etmekte olan yatırımlarının an itibariyle firmanın içsel kaynaklarına
katkı yapacak seviyeye ulaşmamış olması firmanın faaliyet etkinliği
üzerinde baskı oluşturmuştur. Yatırımlarını ağırlıklı olarak öz
kaynaklarıyla finanse etmesi, mevcut stok ve yatırımlarının gecikmeli
de olsa uzun dönemde üreteceği beklenen yüksek tutarlı nakit akımları,
faaliyetlerinin büyük oranda Sermaye Piyasası Kanunları kapsamında
regüle edilmesi, iş alanlarının yoğunlaştığı sektörlerin orta ve uzun
vadede taşıdığı yüksek büyüme potansiyeli ve grubun yönetim kadrosunun
teşebbüs gücü gelecek dönemlerde Egeli & Co Yatırım Holding'in
büyümesine, etkinliğine ve içsel karlılık üretilmesine katkı yapması
beklenen temel unsurlardır.
Küresel para rejimlerinin sıkılaşmasından itibaren Türkiye'ye
yönelik sermaye akımlarındaki azalma, küresel risk iştahındaki düşüş
ve göreli yüksek faiz oranları, ülke içi politik risklerin yaratacağı
kırılganlık etkilerinin devam ediyor olması, yüksek enflasyon oranları
ve yakın coğrafyadaki sosyal huzursuzluklar büyüme beklentilerini
aşağı yönlü baskılamaktadır. Ancak, Egeli & Co Yatırım Holding'in
TL'nin dış değeri üstündeki baskıları ve kur riski başta olmak üzere
diğer piyasa risklerinin yaratacağı olumsuz baskıların sıfıra
yakınsamış olmasını sağlayacak şekilde bir bilanço yapısına sahip
olması, faaliyet alanları ile ilgili merkezi ve entegre strateji
belirleme gücü artan risklere karşı koruma ve faaliyetlerin
devamlılığını sağlayacaktır.
JCR Eurasia Rating olarak, halka açık ortaklık yapısında yer alan
lider ortaklardan Tan EGELİ' nin, Egeli Co Yatırım Holding'in
kuruluşundan itibaren yeterli operasyonel destek kabiliyetine ve
arzusuna sahip olduğu düşünülmekle birlikte, finansal destek
kapasitesi bilinmemektedir. Bu kapsamda, firmanın 'Desteklenme Notu'
firmanın dengeli öz kaynak seyri ve faaliyet gösterdiği sistem
içerisinde oluşacak kamusal teşvikler ve ortaklık yapısındaki nihai
devamlılık dikkate alındığında 'ekonomik koşullara bağlı' seviyesini
gösteren (3) olarak tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, mevcut yatırım
stratejilerini ve bilanço dengelerini korumaları kaydıyla, Egeli Co
Yatırım Holding'in aktif kalitesi, büyüme oranları, risk yönetim
uygulamaları ve geleceğe yönelik satış gelirlerindeki beklenti ve
nakit akımları dikkate alındığında girişim sermayesi yatırımları
alanında üstlendiği riskleri yönetebilecek yeterli tecrübe ve alt yapı
birikimine ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating,
notasyonu içerisinde, firmanın 'Ortaklardan Bağımsızlık Notu' (B)
olarak belirlenmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey