Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 23:31 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Menkul kıymet değer artış fonu Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 -2160679 297610 278095 486292 1610347 -1.040.357 39723188 3608291 43331479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2160679 385130 -57870 2487939 -3608291 -1120352
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 1552477 -1552477 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir -1133661 -263.747 -1397408 -1397408
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Mart 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 0 297610 278095 2423899 -1133661 -1.304.104 40813719 0 40813719

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 -2160679 297610 1.602 363093 34154 -3983040 -2.227.220 32577400 3336734 35914134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2160679 -550 293106 43598 2496833 -3336734 -839901
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler -3939442 3939442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 2.213 1574267 835.196 2411676 2411676
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Mart 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 0 297610 3.265 363093 -3612182 1574267 -1.392.024 37485909 0 37485909http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360920


BIST