Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 23:31 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.704.449 1.465.811
Dönem Karı/Zararı 1.947.731 -1.164.765
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.756.900 1.428.062
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31.939 13.574
Finansal yatırımlar değer artış ( (azalışı) -1.862.335 152.403
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -4.984
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.146 277.053
Ortaktan alınan faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -579.327
Kazanılmamış faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -90.146
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 1.490.368
İştirak satış karı düzeltmesi -832.520 73.991
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -772.240 1.202.514
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 145.317 -312.052
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler -53.187 -1.070.405
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 194.755 -36.161
Diğer duran varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 1.704
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler -1.022.379 336.694
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler -1.746 -90.090
Diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler -35.000 2.383.704
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler -10.880
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.581.409 1.465.811
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -123.040
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.183.089 600.327
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları -7.028
İş ortaklığı paylarının edinimi için yapılan nakit çıkışları -6.250
Finansal varlık alımları için yapılan nakit çıkışları -2.100.000 -193.684
Bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisse satış gelirleri 4.296.367 794.011
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -492.685 -2.099.716
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredi ödemelerine ilişkin nakit çıkışları -500.000 -26.490.369
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Alınan kredilerle ilgili bloke hesaplardaki değişim 7.315 24.390.653
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14.045 -33.578
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14.045 -33.578
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 472.938 1.214.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 458.893 1.181.207http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360919


BIST