Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 17:48 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15.116.397 4.546.188
Dönem Karı/Zararı 478.776 641.705
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -199.452 472.199
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10,19 122.890 138.040
Şüpheli alacak karşılık iptali 7 -2.239 -202
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13,19 198.602 249.688
Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 42.147 75.662
Personel ikramiye karşılığındaki artış 13
Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 24 -21.482 -23.100
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -680.790
Finansal varlık satış karı 21
Mevduat faiz reeskontlarında değişim 4 -33.458
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar 14 169.715 53.720
Diğer -21.609
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 5.163
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.262.381 3.595.263
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Bloke mevduatlardaki değişim 4 -33.156 -24.000
-Finansal yatırımlardaki değişim 5 652.976 -3.089.588
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -60.213.186 -856.206
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -87.417 -244.790
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -43.530 5.163.252
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 44.456.334 2.497.907
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 5.598 148.688
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -14.983.057 4.709.167
Ödenen Temettüler
Ödenen personel primleri 13 -7.820 -37.719
Ödenen personel izin karşılığı 13 -11.581 -416
Ödenen kıdem tazminatı 13 -113.939 -124.844
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12.108 -41.091
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10 12.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -41.091
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.255.886 -3.536.523
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 680.790
Finansal borçlarda değişim 6 6.575.096 -3.536.523
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.848.403 968.574
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.848.403 968.574
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.2.16 11.422.968 22.912.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.574.565 23.880.582http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360056


BIST