Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 17:48 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 1.844.622.331 2.671.739.893
Satışların Maliyeti (-) 17 -1.839.608.444 -2.664.940.432
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 5.013.887 6.799.461
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -6.520.708 -6.224.586
Pazarlama Giderleri (-) 18 -245.514 -323.350
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 1.911.520 160.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.860 -53.080
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 143.325 358.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 276.958 46.588
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -73.762 -132.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 14 -169.715 -53.720
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 176.806 219.180
Finansman Gelirleri 22 1.007.837 1.071.007
Finansman Giderleri (-) 23 -694.321 -534.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 490.322 755.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -11.546 -113.566
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -33.028 -90.466
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.482 -23.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 478.776 641.705

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 478.776 641.705

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.163
Yabancı Para Çevirim Farkları 5.163
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.163

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 483.939 641.705

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360054


BIST