Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

12 Mayıs 2014 - 17:48 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 146.949.670 95.236.940
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 14.131.053 21.912.842
Finansal Yatırımlar 5 12.659.042 13.471.729
Ticari Alacaklar 118.749.424 58.533.999
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.215.859 18.192.511
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.533.565 40.341.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6.655 2.291
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.655 2.291
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 453.482 553.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 367.164 337.925
Diğer Dönen Varlıklar 582.850 424.691
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 7.076.930 6.991.569
Finansal Yatırımlar 5 5.084.709 4.924.998
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 596.848 557.682
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 596.848 557.682
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 1.068.974 1.201.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.772 34.434
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 31.772 34.434
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 294.627 273.145
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 154.026.600 102.228.509

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.075.770 49.846.281
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 33.508.661 26.933.565
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 65.251.444 20.795.110
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 95.557 303.331
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.155.887 20.491.779
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13
Diğer Borçlar 848.906 843.308
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8 848.906 843.308
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.466.759 1.274.298
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 561.309 538.563
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler 14 905.450 735.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 909.468 824.805
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 909.468 824.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 909.468 824.805
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 52.041.362 51.557.423
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16 52.041.362 51.557.423
Ödenmiş Sermaye 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 150.406 150.406
Hisse Senedi İhraç Primleri 6.233.176 6.233.176
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 298.286 293.123
- Yabancı Para Çevirim Farkları -143.787 -148.950
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 442.073 442.073
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.854.617 1.854.617
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.026.101 3.065.558
Net Dönem Karı/Zararı 478.776 -39.457
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 154.026.600 102.228.509http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360053


BIST