Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 17:46 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.609.738 1.675.852
Dönem Karı/Zararı -1.164.542 1.702.153
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.190.784 1.538.884
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 812.957 732.820
- Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 18.036 133
- İştiraklerin karına ilişkin düzeltmeler 0 820.778
- Vadeli döviz işlemleri gider tahakkuku ile ilgili düzeltme 0 193.981
- Stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin düzeltme 0 -240.722
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 1.208.640
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 359.791 32.385
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -1.209.131
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.586.549 -1.532.086
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 8.610.617 5.588.789
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,21 -2.177.429 -1.877.823
- Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -37.214 -2.080.030
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 8,15 -1.858 -2.814.638
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,21 -5.638.952 -387.330
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer borçlar ve ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 8,15 1.831.385 38.946
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.612.791 1.708.951
Ödenen Temettüler
- Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izin karşılıkları -3.053 -33.099
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -164.165 1.613.894
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 2.071.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -164.165 -457.274
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.333.284 -3.246.292
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal borçlardan kaynaklanan nakit girişleri/çıkışları -4.333.284 -2.682.498
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 4 0 -563.794
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.887.711 43.454
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.887.711 43.454
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9.873.866 151.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.986.155 195.018http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360013


BIST