Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

12 Mayıs 2014 - 17:46 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 71.558.535 79.840.362
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 7.986.155 9.873.866
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 17.230.083 15.052.654
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 17.230.083 15.052.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 264.809 227.595
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 264.809 227.595
Türev Araçlar
Stoklar 7 32.543.752 41.154.369
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 5.509.587 3.791.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 8.024.149 9.740.793
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 103.905.733 104.914.316
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 40.824.667 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 10 62.536.545 63.175.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.872 98.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 87.872 98.000
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 456.649 816.440
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 175.464.268 184.754.678

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.142.925 59.333.074
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 15.603.900 15.216.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 4.822.890 6.697.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 12.273.873 17.810.741
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 12.273.873 17.810.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 6.153.933 1.601.359
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 5.372.288 102.084
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 781.645 1.499.275
Türev Araçlar 23 6.704.320 9.634.410
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 7.542.270 6.476.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 1.041.739 1.896.148
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.780.365 56.716.084
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 43.290.410 43.206.554
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 8.446.009 11.480.567
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.043.946 2.028.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.043.946 2.028.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 67.540.978 68.705.520
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.540.547 68.704.978
Ödenmiş Sermaye 16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.753.427 12.763.572
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10 12.947.069 12.947.069
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 14 -193.642 -183.497
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -24.381.616 177.202
Net Dönem Karı/Zararı -1.154.286 -24.558.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 431 542
TOPLAM KAYNAKLAR 175.464.268 184.754.678http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360011


BIST