Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Nisan 2014 - 18:22 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6362915 5150458
Dönem Karı/Zararı 4570818 1770076
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3200194 2252858
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8 2350648 1877763
- Şüpheli Alacak Karşılığı 4 8591 -1240
- Kıdem Tazminatı Giderleri 258091 215290
- Faiz Gelirleri 20 -311161 -132605
- Faiz Giderleri 20 596914 275332
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı 0 -36821
- Kullanılmamış izn Karşılığı 109713 0
- Diğer Borç Karşılıkları 89946 55139
- Dava Karşılıkları 97452 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1408097 1127524
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1042592 -1106420
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5194769 -2305829
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış -32385 0
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış -2887809 -1441218
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler 2641317 2064207
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler 0 -9
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 -6687
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış -401560 -26739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış 94742 557516
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Artış/Azalış 224362 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış -93996 -598953
- Ödenen Kıdem Tazminatı 15 -116161 -380761
- Ödenen Vergi -52749 -40731
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3368319 4413148
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6362915 5150458
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7576780 -3902141
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 0 89963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -7887941 -3992104
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 311161
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2431470 -352906
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme) -1832336 -77574
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -599134 -275332
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3645335 895411
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3645335 895411
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 24728941 10049533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 21083606 10944944http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=356852


BIST