Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

21 Nisan 2014 - 17:46 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul
Telefon 212 - 2445566
Faks 212 - 2445567
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2445566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2445567
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 16 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak Genel Kurula Çağrı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin ?2013 yılı faaliyet hesaplarının? görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2014 Cuma günü saat 14.00?te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ve ekleri ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Özel Durumlar Tebliği?nde (II-15.1) yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Karar Tarihi 21.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 16.05.2014 14:00
Adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul
Gündem GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(16.05.2014)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2013 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
7. 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
8. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9. 2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
10. 2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası?ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi ve Kar Dağıtım Politikası?nın hissedarlarca onaylanması
12. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
13. Dilekler ve Kapanış


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=353567


BIST