Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

11 Mart 2014 - 23:29 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 3430626
Faks 212 - 3430627
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3430626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3430627
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 10.00'da Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No: 4 Şişli, İstanbul 34367 adresinde ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.


Karar Tarihi 11.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 03.04.2014 10:00
Adresi Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No: 4 Şişli, İstanbul 34367
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket?in 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Şirket Kar Dağıtım Politikası?nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345333


BIST