Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mart 2014 - 18:46 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8217778 -20658445
Dönem Karı/Zararı -39457 891808
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1833992 -3387652
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10,19 558470 456040
Şüpheli alacak karşılık iptali 7 -935 -1046
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13,19 174671 431890
Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 44934 120455
Personel ikramiye karşılığındaki artış 13 33917
Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 24 45342 -105574
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -2993555 -3099979
Finansal varlık satış karı 21 -1546044
Maddi duran varlık satış karı 21 -75142
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar 14 411513 324222
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 710 -1533
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10262554 -16534343
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Bloke mevduatlardaki değişim 4 -326149 -1098000
Finansal yatırımlardaki değişim 5 -9407553 2225305
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 11069150 -15594788
Diğer alacaklardaki değişim 8 5137260 -5070840
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -200719 -123854
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 4090720 2413173
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -100155 714661
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8389105 -19030187
Ödenen Temettüler
Ödenen personel primleri 13 -40323 -1047421
Ödenen cezalar 11 -216457
Ödenen dava karşılıkları 11 -69846
Ödenen personel izin karşılığı 13 -12986 -78589
Ödenen tazminatı 13 -118018 -215945
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -112568 2057161
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal varlık satışı 5 4959842
Temettü ödemesi 16 -1903371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 91142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -203710 -999310
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9430762 25925996
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2993555 3135254
Finansal borçlarda değişim 6 -12424317 22790742
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1325552 7324712
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1325552 7324712
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.2.16 12748520 5423808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11422968 12748520http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345005


BIST