Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mart 2014 - 18:03 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 57948610 45266730
Dönem Karı/Zararı 35050853 31679918
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 21557828 27442135
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 16211706 16485163
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 6 675817 493465
- Maaliyet Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 12 -125245 273074
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Karlarındaki Değişim 9 -102938 -213027
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 12 436614 179971
- Finansman Gelirleri ve Giderleri, Net 22, 23 -2960647 1913657
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 13 479996 546075
- Türev Araçlardan Tahakkuklar 2537417
- Kullanılmış İzin Karşılığı 57907 96809
- Kıdem Teşvik İkramiye Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 315927 -175665
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8093765 7905924
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19.1 -4062491 -3866
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -59445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9025256 -7922854
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -926215 3970313
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Ödenen Kıdem Taminatı -774702 -1497419
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -424542 -302175
- Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklardaki Değişim 398494 -2942344
- Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar -97321 -465659
- Ödenen Kullanılmamış İzin Karşılığı -153459 -437481
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12722544 -21869844
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4107478 -1145871
- Diğer Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim -5827021 16767626
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 65633937 51199199
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -7685327 -5932469
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22625416 -24667711
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10, 19.1 5956200 459775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -28581616 -25127486
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7574344 -6572190
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -10524730 -4736525
Finansal Borçlardaki Net Değişim
Alınan Faiz 20 2950386 -1835665
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27748850 14026829
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27748850 14026829
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 36837369 22810540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 64586219 36837369http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344900


BIST