Ana Sayfa***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mart 2014 - 17:48 www.borsagundem.com

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 44 35298243 30041819
Satışların Maliyeti (-) 45 -25862087 -23034812
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9436156 7007007
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 46
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 46
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 9436156 7007007
Genel Yönetim Giderleri (-) 47-48 -1936394 -1539186
Pazarlama Giderleri (-) 47-48 -1912185 -1884626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 47-48
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 49 348927 544939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 49 -14697 -26649
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5921807 4101485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50 558 3871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 50
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 18
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5922365 4105356
Finansman Gelirleri 51 674722 198153
Finansman Giderleri (-) 51 -671376 -258676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5925711 4044833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -1192607 -812194
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 29-54 -1163361 -776028
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 54 -29246 -36166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4733104 3232639

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 55

DÖNEM KARI/ZARARI 4733104 3232639

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 4733104 3232639
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 941 223
- Ana Ortaklık Payları 4732163 3232416

Pay Başına Kazanç 0,23 0,15
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,23 0,15
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -127444 -66280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 52 -159305 -82850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 31861 16570
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 52 31861 16570

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -127444 -66280

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4605660 3166359

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4605660 3166359
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 941 223
- Ana Ortaklık Payları 4604719 3166136http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344837


BIST