Ana Sayfa***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Mart 2014 - 17:48 www.borsagundem.com

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 10803637 9360924
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 3412835 2587190
Finansal Yatırımlar 8 34471
Ticari Alacaklar 9 1812884 1872921
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 125
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 1812759 1872921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 738981 436279
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 738981 436279
Türev Araçlar
Stoklar 13 4395437 4314378
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 37711 28088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 10 4035
Diğer Dönen Varlıklar 17 405779 83562
ARA TOPLAM 10803637 9360924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 9726551 6948398
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 10929 10929
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 10929 10929
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 20 9510184 6722732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21 16817 28731
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21 16817 28731
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 46 188621 186006
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 20530188 16309322

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3363253 3307864
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22 1236 583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 9 2268611 2494065
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 376396 289045
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 1892215 2205020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26 274693 222570
Diğer Borçlar 11 109617 99001
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 109617 85556
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 13445
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 437565 209198
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32 271531 282447
ARA TOPLAM 3363253 3307864
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1905847 1612880
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 30 1905847 1612880
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30 1905847 1612880
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 32
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 15261088 11388578
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15256964 11385395
Ödenmiş Sermaye 33 210000 210000
Sermaye Düzeltme Farkları 33 2085818 2085818
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33 -193724 -66280
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 33 -193724 -66280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33 466328 418599
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33 7956379 5504842
Net Dönem Karı/Zararı 33 4732163 3282416
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33 4124 3183
TOPLAM KAYNAKLAR 20530188 16309322http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344836


BIST