Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

06 Mart 2014 - 21:57 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 195153865 109403695
Nakit ve Nakit Benzerleri 8 2883923 1662350
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 84744762 58750401
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2483509 9529594
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82261253 49220807
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 50974556 9957455
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20717020 833101
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30257536 9124354
Türev Araçlar
Stoklar 13 44060295 31571879
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 2559518 1412032
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 3995812 4708498
Diğer Dönen Varlıklar 21 2638749 1341080
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30 3296250

DURAN VARLIKLAR 140409420 120915467
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 254048 348725
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254048 348725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 6370206 1337501
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6370206 1337501
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 15 114639117 105355002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5228618 6594689
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 5228618 6594689
Peşin Ödenmiş Giderler 14 6136175 1826108
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 7781256 5453442
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 335563285 230319162

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84435482 68375073
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 3947091 10370232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 7081267 9658807
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 32458731 29116523
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13000 161643
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32445731 28954880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 1537226 638428
Diğer Borçlar 11 1326449 135622
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1326449 135622
Türev Araçlar 22 358150
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 32302055 10388841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 4643151 7287514
Kısa Vadeli Karşılıklar 781362 779106
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 27914
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 753448 779106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60674687 25191500
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 41792599 8194127
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 1630796 4930606
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1630796 4930606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 6081634 1281250
Uzun Vadeli Karşılıklar 1311886 837992
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 1311886 837992
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 9857772 9947525
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 190453116 136752589
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190092049 136752589
Ödenmiş Sermaye 23.1 60000000 50000000
Sermaye Düzeltme Farkları 23.2 746913 746913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.3 31340295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33780761 39201474
- Yabancı Para Çevirim Farkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 23.4 -542267 -178940
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 23.6 36713585 39380414
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 23.5 -2390557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.7 2972851 1116622
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43831351 3722501
Net Dönem Karı/Zararı 17419878 41965079
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.9 361067
TOPLAM KAYNAKLAR 335563285 230319162http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=343306


BIST