Ana Sayfa***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Mart 2014 - 14:20 www.borsagundem.com

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon 216 - 4152245
Faks 216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi SAN-EL Mühendislik 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 28/03/2014 tarihinde Saat: 15:00 ? da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP?ta ilan edilecek gündemle 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Karar Tarihi 04.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.03.2014 15:00
Adresi ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye /İstanbul
Gündem Gündem Maddeleri
1- Açılış

2- Divanın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kuruluna yetki verilmesi

3- 2013 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasdiki

4- Bağımsız denetim raporunun okunması,

5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

6- 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

7- Şirket çıkarılmış sermayesinin hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak sureti ile 11.500.000 TL?dan 15.500.000 TL?ına artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması, bu amaçla şirket Yönetim Kuruluna resmi işlemlerin başlatılması için yetki verilmesi.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamalarının görüşülerek karar bağlanması

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,

10- TTK 395 ve 396?ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,

11- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12- Dilek ve Temenniler

13- Kapanış


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341558


BIST