Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

03 Mart 2014 - 20:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:03.03.2014
KARAR SAYISI :623
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03 Mart 2014 Tarih ve 2014/623 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu ve mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini ,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Ali Enver BAKİOĞLU Asım Okan ERDEM Halil BAYRAKDAR A.Nail KUBALI
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesihttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341016


BIST