Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

03 Mart 2014 - 20:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9412983 24144835
Dönem Karı/Zararı 7856125 12709314
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13198416 8782820
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 8245653 6520977
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 5 15143 102515
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 766447 901395
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satış Karı 22 0 -128714
- Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı 22 -121655 12514
- Kullanılmamış İzn Karşılığı 12 80914 360402
-Faiz Geliri 22 -252219 -310577
- Faiz Gideri 23 1481966 910348
- İşçi Davaları Karşılığı 12 41989 0
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi) -44807 315684
- Forward Gider Tahakkukları 4-23 564504 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2420481 98276
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10235203 5702631
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11456031 -3269975
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1417807 -497494
- Diğer Alacaklar 14996 14037
- Diğer Dönen Varlıklar -3675218 -4029963
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -2545507 4628348
- Uzun Vadli Ticari Alacaklar -138 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5652544 9136782
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 306756 -108379
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 174962 -657722
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 0 311477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -125374 175520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10819338 27194765
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1184818 -2624288
- Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 -221537 -425642
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11654543 -35877058
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 7-8 -12206122 -36616011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı 299360 28376
Yatırım Amaçlı Duran Varlık Satış Hasılatı 0 400000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 252219 310577
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16920968 8135456
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 31920103 10960942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredilerin Geri Ödemesi -13749918 -1998345
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1249217 -827141
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14679408 -3596767
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14679408 -3596767
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 10049532 13646299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24728940 10049532http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341013


BIST