Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

03 Mart 2014 - 20:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 126285147 90874121
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 24728940 10049532
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 47030499 42304675
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-15 1377506 1015496
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 45652993 41289179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 35711 50707
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35711 50707
Türev Araçlar
Stoklar 6 40320021 28552024
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2657273 2079698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 10 11512703 7837485
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 110795969 92762133
Finansal Yatırımlar 52 43
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 316 178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316 178
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 300000 141223
Maddi Duran Varlıklar 7 107246624 91269181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1225273 1295735
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 1225273 1295735
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2023704 55773
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 237081116 183636254

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80360107 63218873
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 9173272 47707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 9434278 13758395
Diğer Finansal Yükümlülükler 4 564504 0
Ticari Borçlar 57947672 46251094
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-15 28762807 18165035
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 29184865 28086059
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1566506 1391544
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 836997 817873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 0 41946
Kısa Vadeli Karşılıklar 714611 662675
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 672622 662675
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 41989 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 122267 247639
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38300275 20398614
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 28736465 12593072
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 6687
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6687
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 287632 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4559930 3801456
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 4559930 3801456
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 4716248 3997399
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 118420734 100018767
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118420734 100018767
Ödenmiş Sermaye 16 36000000 36000000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11056971 -758325
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu 16 11965221 0
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 16 -908250 -758325
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 124305 124305
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64652787 54530049
Net Dönem Karı/Zararı 6586671 10122738
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 237081116 183636254http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341011


BIST