Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

03 Mart 2014 - 17:42 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 24 16484087 13154563
Satışların Maliyeti (-) 24 -10419262 -8791647
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6064825 4362916
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 6064825 4362916
Genel Yönetim Giderleri (-) 25 -725858 -937201
Pazarlama Giderleri (-) 25 -159004 -102009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 621949 454288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 -40978 -153476
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5760934 3624518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 1792 6470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5762726 3630988
Finansman Giderleri (-) 29 -687459 -875221
Finansman Gelirleri 29 2337841 1072971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7413108 3828738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 30 -1411087 -657597
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1282053 -653077
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -129034 -4520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 31 6002021 3171141

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 31 6002021 3171141

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 6002021 3171141
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 6002021 3171141

Pay Başına Kazanç 31 0,014 0,0074
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,014 0,0074
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -48343 -27214
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal kayıplar -60429 -34017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 12086 6803
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12086 6803

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -48343 -27214

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5953678 3143927

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5953678 3143927
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5953678 3143927http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340480


BIST