Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

03 Mart 2014 - 17:42 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 11102967 11315000
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 9070336 10029807
Finansal Yatırımlar 5
Ticari Alacaklar 9 457813 231335
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 457813 231335
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10 4208 3997
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4208 3997
Türev Araçlar
Stoklar 11 798709 767801
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 14256 12625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 21656 104092
Diğer Dönen Varlıklar 22 735989 165343
ARA TOPLAM 11102967 11315000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 23175863 16896127
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 9
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10 7028 7028
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7028 7028
Türev Araçlar
Finansal Yatırımlar 5 43309 35809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13
Maddi Duran Varlıklar 14 23118327 16792568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 2834 7034
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2834 7034
Peşin Ödenmiş Giderler 12 1272 718
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30 52970
Diğer Duran Varlıklar 22 3093
TOPLAM VARLIKLAR 34278830 28211127

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3004118 1703151
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 7 344585 312708
Ticari Borçlar 9 2098185 883022
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2098185 883022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 52316 51201
Diğer Borçlar 10 390074 322706
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 239802 201708
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 150272 120998
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 66153 23878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30 54134
Kısa Vadeli Karşılıklar 17 52805 55502
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 45055 45502
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7750 10000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461539 229440
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6
Diğer Finansal Yükümlülükler 7
Ticari Borçlar 9
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12
Uzun Vadeli Karşılıklar 17 397561 229440
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 397561 229440
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30 63978
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 22

Ö Z K A Y N A K L A R 30813173 26278536
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30813173 26278536
Ödenmiş Sermaye 23 4311720 4311720
Sermaye Düzeltme Farkları 23 5630347 5630347
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23 560707 560707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -75557 -27214
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Aktueryal Kazanç/Kayıp Kıdem Tazminatı 17 -75557 -27214
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 1135923 869773
Diğer Yedekler 23 1410611 1410611
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23 11837401 10351451
Net Dönem Karı/Zararı 31 6002021 3171141
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 34278830 28211127http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340479


BIST