Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Mart 2014 - 17:36 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon 256 - 6181310
Faks 256 - 6181104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. 29/03/2014 TARİHİNDE YAPILACAK GENEL KURUL


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
03/03/2014 TARİHİNDE SUNULUN VEKALETNAME ÖRNEĞİ SEHVEN ESKİ TEBLİĞE GÖRE GÖNDERİLMİŞ OLUP 2-30.1 TEBLİĞE GÖRE VEKALETNAME SUNULMUŞTUR. . . 03/03/2014 14:19'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 24.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 29.03.2014 10:00
Adresi BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Gündem KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.?NİN
29.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış,Saygı duruşu,
2-Başkanlık divanının teşkili,
3- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9- 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17- Dilek ve temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340456


BIST