Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

27 Şubat 2014 - 20:11 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27 Şubat 2014
KARAR SAYISI : 37
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2013 Ocak - Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yapmış olduğu 11/367 sayılı kararı doğrultusunda, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uyulması zorunlu formatlara uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolarımız ektedir.a) 31 / 12 / 2013 tarihli konsolide mali tablolaların tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Erden Kuntalp Yalçın Alpbaz
Yönetim Kurulu Üyesi Genel müdür


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339465


BIST