Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) ----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

27 Şubat 2014 - 17:45 www.borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Pay Alım Satım Bildirimi


AÇIKLAMALAR
26 Şubat 2014 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden, sahip olduğumuz Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin B grubu paylarının 700.000 adedi 27 Şubat 2014 tarihinde 3 TL fiyattan borsa dışında nitelikli yatırımcıya devredilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki paylarımızın oranı % 84,03 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
27.02.2014 Satım 700000 3,00 2.100.000,00 17.506.499,00 87,53 16.806.499,00 84,03Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339274


BIST