Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

17 Şubat 2014 - 17:51 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Beyoğlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2013 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 17.02.2014


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine verilecek olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.


Kamunun bilgisine arz ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337364


BIST