Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

14 Şubat 2014 - 18:15 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2013 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 16 64576689 61177715 27690010 31634699
Satışların Maliyeti (-) 16 -55596424 -51266301 -26171045 -25705029
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8980265 9911414 1518965 5929670
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 8980265 9911414 1518965 5929670
Genel Yönetim Giderleri (-) -4161347 -4578606 -1090260 -1789873
Pazarlama Giderleri (-) -6213156 -6061743 -2348911 -2179314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 2030858 1372954 769172 843273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17 -1904262 -867826 -857070 -100980
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1267642 -223807 -2008104 2602776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 1569760 43352 342703 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 19 -6555191 0 -6555191 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 8 339085 1830742 0 465345
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5913988 1650287 -8220592 3068121
Finansman Gelirleri 18 4530139 8254069 923323 2578182
Finansman Giderleri (-) 18 -20730294 -9330303 -9600515 -3825079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -22114143 574053 -16897784 1821224
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 4206621 -23887 3152234 -160933
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20 4206621 -23887 3152234 -160933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -17907522 550166 -13745550 1660291

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -17907522 550166 -13745550 1660291

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -17907522 550166 -13745550 1660291
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3725 -6769 -9360 343
- Ana Ortaklık Payları -17911247 556935 -13736190 1659948

Pay Başına Kazanç -0,322 0,010 -0,247 0,029
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 -0,322 0,010 -0,247 0,029
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -81360 0 -151637 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -101700 0 -189546 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20340 0 37909 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20340 0 37909 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -81360 0 -151637 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -17988882 550166 -13897187 1660291

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17996332 550166 -13897187 1660291
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3725 -6769 -9360 343
- Ana Ortaklık Payları 17992607 556935 -13887827 1659948http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=336989


BIST