Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı ) ----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

06 Mart 2014 - 17:47 www.borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.04.2013
Özet Bilgi : EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Hisselerinin Tamamının Devredilmesine Yönelik Ön Alım Sözleşmesinin İptaline ilişkin AçıklamaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Enerji
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 400.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -
Satış Koşulları : -
Satılan Payların Nominal Tutarı : -
Beher Pay Fiyatı : -
Toplam Tutar : -
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : -
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : -
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : -
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : -
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : -
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : -
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
8 Nisan 2013 tarihinde yaptığımız açıklama ile duyurduğumuz Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ile Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGLYO) arasında yapılan EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devredilmesine yönelik ön alım sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmış olup bugün itibariyle alınan avansın 1 milyon TL'lik bölümü yasal faiz ve KDV ile birlikte 1.088.451,50 TL olarak EGLYO'ya ödenmiştir.


Kamunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=335588


BIST