Ana Sayfa***EGCYO* *EGCYH***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) ----

***EGCYO* *EGCYH***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

30 Ocak 2014 - 18:18 www.borsagundem.com

***EGCYO******EGCYH***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.3 D.10 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Pay Alım Satım Bildirimi


AÇIKLAMALAR
30.01.2014 tarihinde Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,58 - 0,60 fiyat aralığından 1.800.000 adet alış işlemi ile 0,58 - 0,60 fiyat aralığından 70.010 adet satış işlemi Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından gerçekleştirilmiştir. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.01.2014 tarihi itibariyle %4,32 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
30.01.2014 Alım 10048 0,58 5827,84 0,00 0,00 10.048,00 0,03
30.01.2014 Alım 24286 0,59 14328,74 10.048,00 0,03 34.334,00 0,09
30.01.2014 Alım 1765666 0,60 1059399,60 34.334,00 0,09 1.800.000,00 4,50
30.01.2014 Satım 10 0,60 6,00 1.800.000,00 4,50 1.799.990,00 4,50
30.01.2014 Satım 70000 0,58 40.600,00 1.799.990,00 4,50 1.729.990,00 4,32Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=334477


BIST