Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

17 Ocak 2014 - 17:52 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 01.04.2013 - 30 06.2013 01.04.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 15 36886679 29543016 17676256 14669506
Satışların Maliyeti (-) 15 -29425379 -25561272 -14719007 -14616211
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 7461300 3981744 2957249 53295
Genel Yönetim Giderleri (-) -3071087 -2788733 -1704665 -1549281
Pazarlama Giderleri (-) -3864245 -3782429 -1981106 -1962814
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 1261686 529681 577871 244328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 16 -1047192 -766846 -453356 -526659
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 740462 -2826583 -604007 -3741131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 1227057 43352 17926 10795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 7 339085 1365397 259863 669247
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2306604 -1417834 -326218 -3061089
Finansman Gelirleri 17 3606816 5675887 180734 2510885
Finansman Giderleri (-) 17 -11129779 -5505224 -6805413 -1218825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5216359 -1247171 -6950897 -1769029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 1054387 137046 1086772 86096
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19 1054387 137046 1086772 86096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4161972 -1110125 -5864125 -1682933

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -4161972 -1110125 -5864125 -1682933

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -4161972 -1110125 -5864125 -1682933
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13085 -7112 11873 -7000
- Ana Ortaklık Payları -4175057 -1103013 -5875998 -1675933

Pay Başına Kazanç -0,075 -0,02 -0,105 -0,03
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,075 -0,02 -0,105 -0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 70277 71878
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 87846 89847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -17569 -17969
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -17569 -17969

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 70277 71878

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -4091695 -1110125 -5792247 -1682933

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=332953


BIST