Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

20 Aralık 2013 - 12:25 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D.16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 (212) 343 06 26-0 (212) 343 06 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) 343 06 26-0 (212) 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 19.12.2013
Özet Bilgi : Yeni Şirket Kuruluşuna ilişkin özel durum açıklamasının uygun KAP şablonuna göre güncellenmesidir.Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.12.2013
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Gayrimenkul
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 50.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Şirket kuruluşuna iştirak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -
Edinme Koşulları : Yeni şirket kuruluşu
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 25.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1 TL
Toplam Tutar : 25.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %50
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %50
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,06%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmeyecektir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
19 Aralık 2013 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının güncellemesi olup, KAP'ta uygun şablona gönderim amacı ile yapılmıştır. İlave bilgi içermemektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunca "EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş." unvanlı, 50.000 TL ödenmiş sermayeli yeni kurulacak şirkete %50 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST