Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

09 Aralık 2013 - 13:58 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Telefon 224 - 3242424
Faks 224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 3242424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 3242475
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 09.12.2013 tarihli toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesindeki değişikliğin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın 10.01.2014 Cuma günü saat 14:00'de İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.


Karar Tarihi 09.12.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 10.01.2014 14:00
Adresi İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Gündem Madde 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
Madde 3 Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun onayladığı şekli ile değiştirilmesine,
Madde 4 Dilekler ve kapanış.

Yeni Şekli
Madde 7 :
Sermaye ve hisseler
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu?nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu?ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlanması ve yeni hisse edinmeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 55.600.000,00 TL (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)?dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.
Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüzkırkdokuz TL kırkiki kuruş) TL nominal değerde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.
Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU SERMAYE PAY TÜRÜ PAY ADEDİ
MİKTARI (TL)

A 24.971.958,28 HAMİLİNE 2.497.195.828
B 30.628.041,72 HAMİLİNE 3.062.804.172

Toplam 55.600.000,00 5.560.000.000

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK?da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL?lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
BIST

bahis siteleri - deneme bonusu - casino siteleri

bahis siteleri - kaçak bahis - canlı bahis

perabet - vevobahis - baymavi - deneme bonusu

cratosslot - cratosslot giriş - cratosslot

istanbul escort - çapa escort - şirinevler escort - avcılar escort - şişli escort - avrupa yakası escort - şirinevler escort - halkalı escort - beylikdüzü escort - mecidiyeköy escort - ümraniye escort - adana escort malatya escort