Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

29 Kasım 2013 - 12:30 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D.16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 (212) 343 06 26-0 (212) 343 06 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) 343 06 26-0 (212) 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,60'dan 9,08'e yükselmiştir.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir:

Ana Başlıklar Not
Pay Sahipleri 80,90
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 92,85
Menfaat Sahipleri 90,67
Yönetim Kurulu 96,48
Toplam 90,80

Saha tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyon notu Şirketimizin www.egcyh.com adresindeki internet sayfasında yer almaktadır.

Kamunun bilgisine arz ederiz.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST