Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

20 Kasım 2013 - 20:02 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 20.11.2013
KARAR SAYISI : 2013/32


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 20 Kasım 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2013 - 30.09.2013 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

- finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,


MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SELİM SAYILGAN BURÇAK SAYILGAN
BIST