Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

11 Kasım 2013 - 23:18 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ödenmemiş sermaye Menkul kıymet değer artış/(azalış fonu) Aktüeryal kayıplar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251880 297610 278095 1034235 -470778 -40017 -161199 41189826 4 41189830
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Sermaye ödemesi -470778 470778 33017 33017 33017
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Cari dönem alımlarıyla ilgili azınlık payları 12104653 12104653
Hazine hisseleri (-) -657438 -657438 -657438
Toplam Kapsamlı Gelir 2946097 -439578 2506519 66660 2573179
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30.09.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251880 -657438 297610 278095 563457 2946097 -7000 -600777 43071924 12171317 55243241

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251880 -2160679 297610 278095 486292 1610347 -1040357 39723188 3608291 43331479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Cari dönem alımlarıyla ilgili -272977 -272977
Temettü ödemesi 84998 -2096639 -2011641 -2011641
Kontrol gücü olmayan paylarla işlemler 36203 36203 36203
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 1610347 -1610347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir -3717990 -923116 -2867 -4643973 -105373 -4749346
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30.09.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251880 -2160679 297610 363093 36203 -3717990 -1963473 -2867 33103777 3229941 36333718http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320968


BIST