Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Kasım 2013 - 23:18 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11047233 -10390534
Dönem Karı/Zararı -3902027 3771487
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1805373 -2891370
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 57754 56663
Finansal yatırımlar değer artışı 258859 -2954048
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri 13 17280 1546
Faiz gelir tahakkukları düzeltmesi 271029 -147514
Faiz giderleri 2252732 875000
Faiz gelirleri -1131962 -761250
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zarar/ (kar) düzeltmesi 4 79681 38233
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13143887 -11270651
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki değişim 13554528 -9461050
Diğer dönen varlıklardak azalış /(artış) 53376 -1728772
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -47981 -153229
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki (azalış)/artış 107130 59679
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış 943
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklardak (artış) -226595
Diğer alacaklardaki artış -297514
Diğer duran varlıklardaki değişim 12721
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11047233 -10390534
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27680122 12738736
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -371551 -88122
Bağlı ortaklık alım tutarı -28542387
Bağlı ortaklık alımıyla iktisap edilen nakit ve nakit benzerleri 41369245
Bağlı ortaklık ilave hisse alımı -243642
Finansal varlık alımları -27064929
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2663632 3160275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ödenen krediler -50000000
Alınan kredileri ana sermayedara transfer edilen kısmı -21750000
Ödenen kredilerin ana sermayedardan transfer edilen kısmı 24301754
Alınan krediler 5371533 50000000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -2011641
Sermaye ödemesi -33017
Alınan kredilerle ilgili bloke hesaplarındaki değişim 25144240 -25056708
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -5469518
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19296521 5508477
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19296521 5508477
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24736535 27023310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5440014 32531787http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320967


BIST