Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Kasım 2013 - 23:18 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 01.07.2013-30.09.2013 01.07.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 16 10527313 7986356 672752 3529003
Satışların Maliyeti (-) 16 -10425565 -2408162 -927716 -1908130
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 101748 5578194 -254964 1620873
Genel Yönetim Giderleri (-) 17 -2815174 -1683518 -872064 -729994
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 706 48082 172 46559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -13868 -19288 -12698 -2869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -79681 -38233 11070 -3978
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2806269 3885237 -1128484 930591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2806269 3885237 -1128484 930591
Finansman Gelirleri 19 1156975 761250 25013 761250
Finansman Giderleri (-) 19 -2252733 -875000 -143552 -838242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3902027 3771487 -1247023 853599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 78664 -758730 5955 -110413
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 20
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20 78664 -758730 5955 -110413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3823363 3012757 -1241068 743186

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -3823363 3012757 -1241068 743186

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2867 2266
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2867 2266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -923116 -439578 -175832 -615410
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 6 -923116 -439578 -175832 -615410
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -925983 -439578 -173566 -615410

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -4749346 2573179 -1414634 127776

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4749346 2573179 -1414634 127776
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -105373 66660 -59421 66660
- Ana Ortaklık Payları -4643973 2506519 -1355213 61116http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320966


BIST