Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Kasım 2013 - 23:18 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 7935003 89447408
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 5458060 50602072
Finansal Yatırımlar 6-22 1628317 15000137
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 226830 235
Diğer Dönen Varlıklar 14 621796 23844964
İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar 14-22 23169792
İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar 14 621796 675172
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 34110675 7358794
Finansal Yatırımlar 6-22 32363627 6452593
İlişkili taraflarla işlemlerden kaynaklanan alım satım amaçlı finansasl varlıklar 6-22 2912211 4066106
İlişkili olmayan taraflardan diğer finansal yatırımlar 6 29451416 2386487
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 297514
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22 297514
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 433023 512704
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 497025 180716
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 6092 8604
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 6092 8604
Peşin Ödenmiş Giderler 14 1012 1955
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 512382 202222
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 42045678 96806202

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5448314 53465777
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 5134113 53216786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8-22 83766 109767
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-22 81772 94566
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 1994 15201
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 9-22 21
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 21
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 230435 139203
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 13826 7765
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 216609 131438
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 263646 8946
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 237420
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 26226 8946
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 26226 8946
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 36333718 43331479
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33103777 39723188
Ödenmiş Sermaye 15 40000000 40000000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 251880 251880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 15 -2160679 -2160679
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297610 297610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2687
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Aktüeryal kayıplar (-) -2687
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1963473 -1040357
- Yabancı Para Çevirim Farkları
Yeniden değerleme kayıpları (-) -1963473 -1040357
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 363093 278095
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 36203 486292
Net Dönem Karı/Zararı -3717990 1610347
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3229941 3608291
TOPLAM KAYNAKLAR 42045678 96806202http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320965


BIST