Ana Sayfa***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2013 - 18:13 www.borsagundem.com

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13229358 3346947
Dönem Karı/Zararı 1986116 6308500
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4849203 7136918
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1824068 1277888
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 1783404 3933887
-Reeskont Gelir/Gider -1243850 -469933
-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 494163 232522
-İzin Karşılıkları 311081 18421
-Şüpheli Alacak Karşılığı 251800 855238
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1137348 1006945
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 291189 281950
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 8629555 -5934777
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1723326 7008191
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29904314 -14461871
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5913955 -5732226
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalış -169282 -10588
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 43615818 6892033
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -722038 369684
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15464874 7510641
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -3418197 -11751227
Alınan Faiz 1589532 8128675
Vergi Ödemeleri/İadeleri -360191
Ödenen Kıdem Tazminatları -406851 -180951
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3471536 15969393
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 511426 1295498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -3982962 -4846105
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrımenkul Satışından Nakit Girişleri 19520000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20650760 -21183323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18953166
Sermaye Artırımı 15701058 98549
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 83261592 212850537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -105955740 -216873688
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -644812 -1041509
Faktoring Borçlarındaki Değişim -741137 -505329
İlişkili Taraflardan Alınan Kredilerdeki Değişim 10076633 -15711883
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30408582 -1866983
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30408582 -1866983
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2789628 4643675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 33198210 2776692http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316723


BIST