Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2013 - 17:50 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.092013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2524762 11814017
Dönem Karı/Zararı 4613400 10944238
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9122244 6168866
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 6412565 5146015
- Kıdem Tazminatı Giderleri 398877 360412
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı 5 98860 -1982
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 138676 0
- Diğer Borç Karşılıkları 708588 331039
- Dava Karşılıkları 41989 0
- Ertelenmiş Gelirler 241739 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 21 -48123 -250777
- Faiz Giderleri 21 997522 596672
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 131551 -12513
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11210882 -5299087
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2046841 1462463
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5832315 -15181013
-Diğer Alacaklar 1006 0
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar -138 0
- Diğer Dönen Varlıklar -3561009 -1694947
- Peşin ödenmiş giderler -537148 -180394
- Diğer Duran Varlıklar -9
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1401143 11182676
- Uzun vadeli diğer borçlardaki artış -6687 -12281
- Ertelenmiş gelirler 137611 -90560
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 59488 -224237
- Çalışanlara sağlanan faydalara İlişkin karşılıklar 73280 0
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler -102124 -355453
- Ödenen kıdem tazminatı 16 -187118 -205341
- Ödenen vergi -610021
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2524762 11814017
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10455824 -22009661
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 121733 26851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımları 9 -10572024 -21824566
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 9 -53656 -211947
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 48123 1
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12635323 1205082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki artış/(geri ödeme) 13549821 1801754
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -914498 -596672
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4704261 -8990562
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4704261 -8990562
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 10049532 13646300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 14753793 4655738http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316490


BIST