Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

30 Ekim 2013 - 17:50 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 147624923 148331191 51221443 49527527
Satışların Maliyeti (-) -123873511 -121205866 -41302932 -40366807
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23751412 27125325 9918511 9160720
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 23751412 27125325 9918511 9160720
Genel Yönetim Giderleri (-) -11361444 -10528367 -3948340 -3908415
Pazarlama Giderleri (-) -5040446 -5530841 -1800364 -1690897
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -311161 -263140 -104199 -92551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 7923063 4632375 4180809 1799323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -6061178 -3838222 -2594048 -376575
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8900246 11597130 5652369 4891605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8900246 11597130 5652369 4891605
Finansman Giderleri (-) 21 -6949872 -3026720 -3397607 -1874801
Finansman Gelirleri 21 2663026 2373828 786813 304088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4613400 10944238 3041575 3320892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -663199 -2317978 -313982 -698218
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17 -1147777 -2315393 -581034 -626383
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17 484578 -2585 267052 -71835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3950201 8626260 2727593 2622674

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 3950201 8626260 2727593 2622674

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 0,1097 0,2396 0,0758 0,0729
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,1097 0,2396 0,0758 0,0729
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 3950201 8626260 2727593 2622674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -118779 -225260 91292 -80090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Emeklilik planlarından aktüeryal kazançlar/(kayıplar) 16 -148474 -281575 114115 -100112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 29695 56315 -22823 20022
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17 29695 56315 -22823 20022

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -118779 -225260 91292 -80090

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3831422 8401000 2818885 2542584

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316489


BIST