Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Ekim 2013 - 17:50 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 106874239 91660262
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 14753793 10049532
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 50281104 44547649
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-10 1088658 1015496
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 49192446 43532153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 49702 50707
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49702 50707
Türev Araçlar
Stoklar 6 29142032 27095191
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 1249114 2079698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 8 11398494 7837485
ARA TOPLAM 106874239 91660262
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 97195902 91912570
Finansal Yatırımlar 52 43
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 317 178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 317 178
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141223 141223
Maddi Duran Varlıklar 9 94017976 90419621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 1612833 1295735
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1612833 1295735
Peşin Ödenmiş Giderler 7 1423501 55770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 204070141 183572832

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63728820 63055412
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11 2732565 47707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8933789 13758394
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 47480965 46087637
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-12 20221159 18165035
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12 27259806 27922602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1451032 1391544
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 955484 817873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 579702 41946
Kısa Vadeli Karşılıklar 15 1495268 662675
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 699191 662675
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 796077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 100015 247636
ARA TOPLAM 63728820 63055412
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37389187 21396708
Uzun Vadeli Borçlanmalar 28282640 12593072
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7816 6687
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7816 6687
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 241739
Uzun Vadeli Karşılıklar 4375772 3801456
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4375772 3801456
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 4481220 4995493
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 102952134 99120712
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 102952134 99120712
Ödenmiş Sermaye 18 36000000 36000000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -877104 -758325
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu 18 -877104 -758325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 124305 124305
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63754732 53214661
Net Dönem Karı/Zararı 3950201 10540071
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 204070141 183572832http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316488


BIST