Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Eylül 2013 - 19:38 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18350394 -3465075
Dönem Karı/Zararı 17682538 7870804
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6134405 9100834
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 8095025 8247507
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 13 631160 475390
- Dava Karşılığı 12 -39705 -20349
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 -603650 -176915
- Prim karşılıklarının geri çevrilmesi 12 -269352
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 1235797 108435
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,21 -988937 -478739
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 9 -220758 -281020
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -2101830 1818131
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19.1 -97088 -322254
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 224391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5430399 -14367106
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 4122891 464144
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10691200 -25567552
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 131918
- Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklardaki Düzeltmeler 6115806 4913491
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5177444 6181613
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Diğer Duran Varlıklardaki Düzeltmeler 654961 -76269
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 68081 370399
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -523494 -784850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 18386544 2604532
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 21 -36150 -137138
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -5932469
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 10,11 -15322430 -5792616
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 395429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,19.1 -15322430 -6188045
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9499643 -3852661
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Net Değişim -98848
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -10524730 -4744939
Alınan Faiz 21 1123935 892278
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6471679 -13110352
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6471679 -13110352
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 36837369 22810540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 30365690 9700188http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=308108


BIST