Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

02 Eylül 2013 - 19:38 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 01.04.2013 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 127945219 79818572 95674207 76497172
Satışların Maliyeti (-) 17 -97850014 -57679882 -78475797 -57872993
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 30095205 22138690 17198410 18624179
Genel Yönetim Giderleri (-) -1901133 -1021785 -7666681 -3875313
Pazarlama Giderleri (-) -8273483 -4067021 -1839987 -895337
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.1 1906283 1155454 1879147 1158112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19.2 -743385 -63799 -170849 -4586
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21083487 18141539 9400040 15007055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -220758 124391 -166948 43162
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 20862729 18265930 9233092 15050217
Finansman Gelirleri 20 2107996 625135 953452 722591
Finansman Giderleri (-) 21 -965614 -394915 -497609 -737842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22005111 18496150 9688935 15034966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4322573 -3642858 -1818131 -2487303
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 15 -4454844 -3204706 -2432339 -2432339
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 132271 -438152 614208 -54964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17682538 14853292 7870804 12547663

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 17682538 14853292 7870804 12547663

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 17682538 14853292 7870804 12547663
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 17682538 14853292 7870804 12547663

Pay Başına Kazanç 0,001 0,001 0,001 0,001
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,001 0,001 0,001 0,001
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,001 0,001 0,001 0,001
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 22 0,001 0,001 0,001 0,001
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=308107


BIST