Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Eylül 2013 - 17:41 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012.-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2330917 807712
Dönem Karı/Zararı 39841 -1117876
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1052609 863306
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-15 657370 558026
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 26 -69435 -6049
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17-26 55991 82556
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 -74769 -169352
- Reeskont Giderleri/Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 26 -13113 -12460
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 657393 -12122
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14-15 -1393 -6470
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -159435 429177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1432852 1843593
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -395172 -502960
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -2513385 -991147
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1866 -8725
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 742799 516886
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 383805 475506
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22 3216671 2354033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2525302 1589023
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -562686 -293124
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 368301 -488187
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5048197 -221851
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-15 1093 5220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15 -5120647 -395458
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 71357 168387
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1719528 -1618762
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6-7
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6-7 -300487 -79928
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 22 -1419041 -1538834
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4436808 -1032901
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4436808 -1032901
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10029807 8465739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5592999 7432838http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=308038


BIST